Phát mẫu dùng thử Snack O'Star tại siêu thị

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Snack O'Star Samba BBQ
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Snack O'Star Samba BBQ
Hình thức khuyến mại: Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu
Đối tượng được khuyến mại:Tất cả các khách hàng đến hệ thống siêu thị có chương trình phát mẫu dùng thử Snack O'Star Samba BBQ.
Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 15/08/2017 đến ngày 30/09/2017
Tổng giá trị giải thưởng:10.560.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Dùng thử mẫu Snack O'Star Samba BBQ.
Nội dung chương trình:Khách hàng đến siêu thị tham quan, mua sắm tại các siêu thị có chương trình phát mẫu thử sẽ được mời dùng thử mẫu Snack O'Star Samba BBQ.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Khuyến mại bán hàng 2018
Bắt đầu: 26/01/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Phát mẫu sản phẩm Chocopie vị thường và cacao
Bắt đầu: 21/04/2018
Kết thúc: 15/07/2018
PHÁT MẪU SẢN PHẨM CUSTAS 2P NHÂN KEM VÀ NHÂN TRỨNG
Bắt đầu: 16/05/2018
Kết thúc: 30/07/2018
Phát mẫu dùng thử bánh ChocoPie
Bắt đầu: 26/06/2018
Kết thúc: 30/07/2018
Khuyến mại Miz cho chủ cửa hàng
Bắt đầu: 27/06/2018
Kết thúc: 30/07/2018

Sản phẩm liên quan