Phát mẫu dùng thử Snack O'Star tại siêu thị

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Snack O'Star Samba BBQ
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Snack O'Star Samba BBQ
Hình thức khuyến mại: Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu
Đối tượng được khuyến mại:Tất cả các khách hàng đến hệ thống siêu thị có chương trình phát mẫu dùng thử Snack O'Star Samba BBQ.
Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 15/08/2017 đến ngày 30/09/2017
Tổng giá trị giải thưởng:10.560.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Dùng thử mẫu Snack O'Star Samba BBQ.
Nội dung chương trình:Khách hàng đến siêu thị tham quan, mua sắm tại các siêu thị có chương trình phát mẫu thử sẽ được mời dùng thử mẫu Snack O'Star Samba BBQ.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2017
Kết thúc: 31/12/2017
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2017
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI
Bắt đầu: 24/10/2017
Kết thúc: 24/11/2017
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SWING
Bắt đầu: 05/11/2017
Kết thúc: 20/01/2018
CHOCOPIE 12P
Bắt đầu: 09/11/2017
Kết thúc: 31/12/2017
Khuyến mãi hộp 2P cho khách hàng Custas
Bắt đầu: 11/11/2017
Kết thúc: 15/12/2017

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
Tặng hàng mẫu cho khách hàng không thu tiền
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu
Bắt đầu: 23/10/2016
Kết thúc: 31/12/2017