MUA HÀNG ĐƯỢC QUÀ TẶNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Rửa chén Deli 5 kg Rửa chén Sạch Khuẩn Deli 5kg Lau sàn Deli 1 kg Lau sàn Deli 5 kg Lau sàn Sạch Khuẩn Deli 5 kg Rửa tay Deli 5 kg Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 500 ml Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 100 ml Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 5 kg Diệt Muỗi Jumbo Diệt Côn Trùng Jumbo ( không mùi ) Nước Tẩy Javel 1 kg Tẩy rửa Nhà Tắm Toilet 900ml Giặt xả SINA 1,8 kg Giặt xả SINA 3 kg

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Rửa chén Deli 5 kg Rửa chén Sạch Khuẩn Deli 5kg Lau sàn Deli 1 kg Lau sàn Deli 5 kg Lau sàn Sạch Khuẩn Deli 5 kg Rửa tay Deli 5 kg Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 500 ml Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 100 ml Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 5 kg Diệt Muỗi Jumbo Diệt Côn Trùng Jumbo ( không mùi ) Nước Tẩy Javel 1 kg Tẩy rửa Nhà Tắm Toilet 900ml Giặt xả SINA 1,8 kg Giặt xả SINA 3 kg

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng

Địa điểm:Huyện Hóc Môn
Thời gian:Từ ngày 10/06/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng mua hàng trong tháng

Nội dung chương trình:

1. 3 Can Rửa chén Deli 5 kg, 3 Can Rửa chén Sạch Khuẩn Deli 5kg, 3 Chai Lau sàn Deli 1 kg, 3 can Lau sàn Deli 5 kg, 3 can Lau sàn Sạch Khuẩn Deli 5 kg, 3 can Rửa tay Deli 5 kg, 3 chai Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 500 ml, 3 chai Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 100 ml, 3 can Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 5 kg, 3 bình Diệt Muỗi Jumbo 600ml, 3 bình Diệt Côn Trùng Jumbo ( không mùi ), 3 chai Nước Tẩy Javel 1 kg, 3 chai Tẩy rửa Nhà Tắm Toilet 900ml, 3 can Giặt xả SINA 1,8 kg, 3 can Giặt xả SINA 3 kg được tặng 1 sản phẩm cùng loại 2. 1 Chai Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 500 ml trị giá 148.000 đồng được tặng 2 chai Nước Tẩy Javel 1 kg trị giá 52.000 đồng 3. 2 chai Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 100 ml trị giá 96.000 đồng được tặng 1 chai Lau sàn Deli 1 kg 34.000 đồng 4. 1 can Rửa tay khô DK Deli Hand Fresh 5 kg trị giá 980.000 đồng được tặng 1 can Rửa tay Sạch Khuẩn Deli 5 kg hoặc 2 can Lau sàn Sạch Khuẩn Deli 5 kg hoặc 2 can Rửa chén Sạch Khuẩn Deli 5kg trị giá 340.000 đồng 5. 1 bình Diệt Muỗi Jumbo 600ml trị giá 80.000 đồng được tặng 1 chai Nước Tẩy Javel 1 kg trị giá 26.000 đồng 6. 1 bình Diệt Côn Trùng Jumbo ( không mùi ) trị giá 92.000 đồng được tặng 1 chai Lau sàn Deli 1 kg trị giá 32.000 đồng

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FRESICO

MUA HÀNG ĐƯỢC QUÀ
Bắt đầu: 16/06/2020
Kết thúc: 31/12/2021
MUA HÀNG ĐƯỢC QUÀ
Bắt đầu: 11/07/2020
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572