MUA 7 TẶNG 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

GẠCH

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

gạch Ý Mỹ, gạch Kim Phong, gạch TTC

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

khách hàng là đại lý bán hàng mua hoặc sử dụng gạch Ý Mỹ, gạch Kim Phong, gạch TTC

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 02/08/2018 đến ngày 02/08/2019
Tổng giá trị giải thưởng:520.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng mua 7 thùng gạch Kim Phong được tặng 1 thùng gạch Kim Phong cùng loại. - Khách hàng mua 7 thùng gạch TTC được tặng 1 thùng gạch TTC cùng loại. - Khách hàng mua 7 thùng gạch Ý Mỹ được tặng 1 thùng gạch Ý Mỹ cùng loại.

Nội dung chương trình:

- Khách hàng mua 7 thùng gạch Kim Phong (630.000 VNĐ) được tặng 1 thùng gạch Kim Phong (90.000 VNĐ) cùng loại hoặc 1 phần quà có giá trị tương đương - Khách hàng mua 7 thùng gạch TTC (1.008.000 VNĐ) được tặng 1 thùng gạch TTC (144.000 VNĐ) cùng loại hoặc 1 phần quà có giá trị tương đương - Khách hàng mua 7 thùng gạch Ý Mỹ (1.330.000 VNĐ) được tặng 1 thùng gạch Ý Mỹ (190.000 VNĐ) cùng loại hoặc 1 phần quà có giá trị tương đương Chương trình áp dụng từ ngày 30/07/2018 đến 30/07/2019.

Sản phẩm của Công Ty TNHH MTV Kiến Trúc Xây Dựng Ong Vàng

TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Mừng Xuân
Bắt đầu: 15/09/2019
Kết thúc: 15/01/2020

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
MUA 7 TẶNG 1 - GẠCH CANARY
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572