Mua 10 tặng 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm mì nhật của Baikohken Việt Nam

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mua 10 tặng 1

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng ăn tại cửa hàng Baikohken

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 14/11/2018
Tổng giá trị giải thưởng:150.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng dùng mì tại cửa hàng,cứ mỗi 1 tô mì sẽ được đóng một con dấu,khi đủ 10 con dấu nhận một tô mì miễn phí

Nội dung chương trình:

chương trình khuyến mãi mua 10 tặng 1,khi quý khách dùng 1 tô mì tại cửa hàng sẽ nhận được 1 con dấu,khi đủ 10 con dấu sẽ nhận được 1 tô mì miễn phí

Sản phẩm của Công ty TNHH BAIKOHKEN VIệt Nam

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
Phát Sampling tại siêu thị
Bắt đầu: 08/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572