Mua 1 được nhiều

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

các trụ phục hình (abutment), trụ lành thương (healing), ốc lấy dấu (coping), nắp đậy (cover) các loại nhãn hiệu Straumann và nhãn hiệu Neodent, chi phí cắt trụ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

trụ implant (trụ chân răng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả khách hàng mua hàng của công ty

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không áp dụng

Nội dung chương trình:

Gói 1: Khách hàng mua 1 trụ implant nhãn hiệu Straumann loại SLActive giá 13.160.000 đồng sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 1 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá 3.783.500 đồng. - 1 trụ lấy dấu (analog) nhãn hiệu Straumann trị giá: 1.621.500 đồng. - 1 phụ kiện nắp đậy (cover) nhãn hiệu Straumann trị giá: 1.057.500 đồng. Tổng giá trị khuyến mại gói 1 lên đến 6.462.500 đồng, tương đương 49,11% tổng giá trị mua hàng. Gói 2: Khách hàng mua 1 trụ implant nhãn hiệu Straumann loại SLA giá 11.162.500 đồng sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 1 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Straumann trị giá 3.783.500 đồng. - 1 phụ kiện lấy dấu (coping) nhãn hiệu Straumann trị giá: 916.500 đồng. - 1 phụ kiện lấy dấu (coping) nhãn hiệu Neodent trị giá: 793.125 đồng. Tổng giá trị khuyến mại gói 2 lên đến 5.493.125 đồng, tương đương 49,21% tổng giá trị mua hàng. Gói 3: Khách hàng mua 2 trụ implant nhãn hiệu Neodent giá (2x4.347.500đ) = 8.695.000 đồng sẽ được nhận khuyến mãi như sau: - 2 trụ phục hình (abutment) các loại nhãn hiệu Neodent trị giá: 2x1.457.000đ = 2.914.000 đồng. - 1 trụ lành thương (healing) nhãn hiệu Neodent trị giá: 440.860 đồng. - 1 phụ kiện lấy dấu (coping) nhãn hiệu Neodent trị giá: 718.113 đồng. - 2 nắp đậy (cover) nhãn hiệu Neodent trị giá: 2x116.325đ = 232.650 đồng. Tổng giá trị khuyến mại gói 3 lên đến 4.305.623 đồng, tương đương 49,52% tổng giá trị mua hàng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572