MỞ TÀI KHOẢN - NHẬN NGAY TÀI LỘC

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank chi nhánh Chợ Lớn có sử dụng dịch vụ thẻ, dịch vụ Ngân hàng điện tử E-Banking (SMS Banking, Agribank E-Mobile Banking, Internet Banking).

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là cá nhân mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu đồng thời mở thẻ nội địa và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking. Khách hàng là cá nhân được công ty mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu (trả lương qua thẻ) đồng thời đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking. Chương trình không áp dụng đối với khách hàng là cán bộ nhân viên của Agribank chi nhánh Chợ Lớn.

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 01/05/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng là cá nhân mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking: tặng tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán 105.000 đồng/tài khoản. - Khách hàng là cá nhân được công ty mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu (trả lương qua thẻ) đồng thời đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking: tặng tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán 50.000 đồng/tài khoản.

Nội dung chương trình:

- Khách hàng là cá nhân mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking: tặng tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán 105.000 đồng/tài khoản. - Khách hàng là cá nhân được công ty mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu (trả lương qua thẻ) đồng thời đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking: tặng tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán 50.000 đồng/tài khoản.

Sản phẩm của Agribank chi nhánh Chợ Lớn

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022

Sản phẩm liên quan

Tri ân khách hàng nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Bắt đầu: 19/12/2016
Kết thúc: 29/06/2022
Chăm sóc khách hàng ưu tiên
Bắt đầu: 01/06/2017
Kết thúc: 01/06/2027
Everyday Reward Plus - Chương trình khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 22/06/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình hoàn phí thường niên
Bắt đầu: 20/10/2017
Kết thúc: 31/12/2022
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NƯỚC NGA
Bắt đầu: 14/12/2017
Kết thúc: 15/11/2022
Tưng bừng khai trương – Quà tặng trao tay
Bắt đầu: 04/01/2018
Kết thúc: 31/03/3018
HOTLINE
38.239.572