LAN - CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÍ SẢN PHẨM DÙNG THỬ NĂM 2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm của nhãn hàng Lancôme

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm của nhãn hàng Lancôme

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng đến tham quan, mua sắm tại địa chỉ khuyến mại

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 5, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 04/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:2.443.200.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Xem nội dung chi tiết trong phần đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam

LOREAL_ACD_LRP_DANG KY HANG THU TESTER 2019
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
ACD_Chương trình khuyến mãi 4 tặng 1_Medical
Bắt đầu: 11/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
PPD170119_KHUYẾN MÃI CỦA NHÃN HÀNG L'OREAL PROFESSIONNEL
Bắt đầu: 17/01/2019
Kết thúc: 17/01/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572