KHUYẾN MÃI TẶNG HÀNG VẬT LIỆU CẤY GHÉP DÙNG TRONG NHA KHOA

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Bản sao chân răng - dùng trong nha khoa (Mã DTD/DTC/DTP) - Trụ lành thương - dùng trong nha khoa (Mã DVCICI); - Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng/bắt vít (Mã: DFMPVC) - Bộ kít phẫu thuật TWINKON dùng trong nha khoa (Mã:DKITTWK4) - Bộ mũi khoan phẫu thuật dùng trong nha khoa (Mã DKITULTI-INK)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Trụ chân răng cấy ghép - dùng trong nha khoa, (Mã số: DPINK/DPTZ) - Thân răng cấy ghép dùng trong nha khoa (MS: DPAOFRVINK/DCCVINK/DFML/DEVCI/DLAB)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ BẢO NHA (232 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM)

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:241.200.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Chương trình 1: Khi khách hàng mua trọn bộ 100 vật liệu cấy ghép răng (bao gồm: 01 Trụ chân răng cấy ghép - dùng trong nha khoa, (Mã số: DPINK/DPTZ) + 01 Thân răng cấy ghép dùng trong nha khoa (MS: DPAOFRVINK/DCCVINK/DFML/DEVCI/DLAB)) trị giá 322.600.000 đồng sẽ được tăng trọn bộ quà tặng trị giá 51.000.000 đồng, bao gồm: - 20 Bản sao chân răng - dùng trong nha khoa (Mã DTD/DTC/DTP) trị giá 11.000.000 đồng; - 20 Trụ lành thương - dùng trong nha khoa (Mã DVCICI) trị giá 4.000.000 đồng; - 40 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng/bắt vít (Mã: DFMPVC) trị giá 36.000.000 đồng Chương trình 2: Khi khách hàng mua trọn bộ 200 vật liệu cấy ghép răng (bao gồm: 01 Trụ chân răng cấy ghép - dùng trong nha khoa, (Mã số: DPINK/DPTZ) + 01 Thân răng cấy ghép dùng trong nha khoa (MS: DPAOFRVINK/DCCVINK/DFML/DEVCI/DLAB)) trị giá 645.200.000 đồng sẽ được tăng trọn bộ quà tặng trị giá 88.200.000 đồng, bao gồm: - 16 Bản sao chân răng - dùng trong nha khoa (Mã DTD/DTC/DTP) trị giá 8.800.000 đồng; - 11 Trụ lành thương - dùng trong nha khoa (Mã DVCICI) trị giá 2.200.000 đồng; - 58 Thân răng cấy ghép loại gắn xi măng/bắt vít (Mã: DFMPVC) trị giá 52.200.000 đồng; - 01 Bộ kít phẫu thuật TWINKON dùng trong nha khoa (Mã:DKITTWK4) trị giá 18.000.000 đồng. - 01 Bộ mũi khoan phẫu thuật dùng trong nha khoa (Mã DKITULTI-INK) trị giá 7.000.000 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Seadent

Sản phẩm liên quan

Mua 6 tặng 3
Bắt đầu: 15/03/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Mua 01 tặng 01
Bắt đầu: 22/05/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Mua 01 Máy Cạo Râu tặng 01 bộ Bóp ví da, thắt lưng
Bắt đầu: 15/06/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Mua 01 tặng 01
Bắt đầu: 28/07/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Mua 01 tặng 01
Bắt đầu: 28/07/2021
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572