Khuyến mãi sản phẩm khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Không có
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Khăn giấy ướt Living Aloe Vera Chok Chok 10 tờ
Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó (Giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:Tất cả khách mua hàng
Địa điểm:Quận 1, Quận 2
Thời gian:Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 24/06/2017
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Không có
Nội dung chương trình:Khách hàng mua sản phẩm khăn giấy ướt Living Aloe Vera Chok Chok 10 tờ thì được giảm giá trực tiếp 20%

Sản phẩm của CTY TNHH SAMJUNG PULP VIỆT NAM

Cung ứng hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 10/08/2018
Cung ứng hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 10/08/2018
Cung ứng hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 10/08/2018
Cung ứng hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 19/09/2017
Kết thúc: 19/09/2018
Cung ứng hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 19/09/2017
Kết thúc: 19/09/2018
Cung ứng hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/09/2017
Kết thúc: 22/09/2018

Sản phẩm liên quan

Cuồng nhiệt cùng Bóng Đá
Bắt đầu: 17/06/2016
Kết thúc: 27/06/2106
Kem nhộm tóc Bigen Bop
Bắt đầu: 23/06/2016
Kết thúc: 22/01/2022
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya
Bắt đầu: 26/07/2016
Kết thúc: 28/02/2019
CÙNG EM ĐẾN LỚP
Bắt đầu: 09/08/2016
Kết thúc: 16/08/2019
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 04/10/2016
Kết thúc: 31/12/2018