Khuyến mại miếng tã Caryn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Miếng tã quần Caryn size XL, miếng tã quần Caryn size L, miếng tã quần Caryn size M

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tã dán Caryn XL10, tã dán Caryn ML20, tã dán Caryn M20

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua sản phẩm tã dán Caryn XL10 hoặc tã dán Caryn ML20 hoặc tã dán Caryn M20

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 03/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:281.947.500 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi mua 1 gói tã dán Caryn XL10 trị giá 114 nghìn đồng sẽ được khuyến mại 1 miếng tã quần Caryn size XL trị giá 4 nghìn 500 đồng, mua 1 gói tã dán Caryn ML20 trị giá 185 nghìn đồng sẽ được khuyến mại 1 miếng tã quần Caryn size L trị giá 4 nghìn 500 đồng, mua 1 gói tã dán Caryn M20 trị giá 158 nghìn đồng sẽ được khuyến mại 1 miếng tã quần Caryn size M trị giá 4 nghìn đồng.

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572