Khuyến mại chào hè cùng Unicharm 3D Mask

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L5, gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L2

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hộp khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block M100, gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block S5, gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block M5, gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L5

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua hộp khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block M100, hoặc gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block S5, hoặc gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block M5, hoặc gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L5

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:224.463.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng khi mua 1 hộp khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block M100 trị giá 439.000 VNĐ sẽ được khuyến mại 1 gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L5 trị giá 9.000 VNĐ. Khách hàng khi mua 2 gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block S5 trị giá 25.000 VNĐ/gói, hoặc 2 gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block M5 trị giá 25.000 VNĐ/gói, hoặc 2 gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L5 trị giá 25.000 VNĐ/gói sẽ được khuyến mại 1 gói khẩu trang Unicharm 3D Mask Virus Block L2 trị giá 5.000 VNĐ

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm

Chương trình tri ân khách hàng Caravan
Bắt đầu: 17/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
BOBBY GIỮ MÃI YÊU THƯƠNG
Bắt đầu: 18/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chuyến du hành tới vùng đất băng giá
Bắt đầu: 20/07/2022
Kết thúc: 26/12/2022
Khuyến mại Tã dán Caryn gói siêu lớn
Bắt đầu: 04/08/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại người tiêu dùng
Bắt đầu: 21/11/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình tri ân khách hàng Caravan
Bắt đầu: 17/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
HỖ TRỢ DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572