Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Game bowling, xu trò chơi điện tử, voucher 18,000đ, 28,000đ, 38,000đ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Game bowling, xu trò chơi điện tử

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng đến vui giải trí tại trung tâm

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 10/12/2016 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

1/ Xu trò chơi điện tử: + Khách hàng mua combo 30 xu (trị giá 105,000đ) được tặng 10xu (trị giá 35,000đ) 2/ Game bowling: + Thứ 4 từ 9:30 đến 14:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 64,000đồng) được tặng 1 voucher trị giá 18,000đ. + Thứ 4 từ 14:00 đến 18:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 84,000đồng) được tặng 1 voucher trị giá 28,000đ. + Thứ 4 từ 18:00 đến 24:00 và thứ 2,3,5,6 từ 22:00 đến 24:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 104,000đồng) được tặng 1 voucher trị giá 38,000đ.

Sản phẩm của Cty TNHH Liên Doanh Powerbowl Việt Nam

Khuyến mại bowling cho khách hàng
Bắt đầu: 09/10/2019
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 19/05/2020
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 13/12/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Thẻ khách hàng thân thiết Nkid Family
Bắt đầu: 19/01/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572