Khuyến mại bán hàng 2018

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, bao gồm bánh Pie, bánh Quy, bánh Snack.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, bao gồm bánh Pie, bích quy, bánh Snack và Gum.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các Nhà đại lý phân phối của Công ty Orion, các cửa hàng bán lẻ

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 26/01/2018 đến ngày 31/12/2018
Tổng giá trị giải thưởng:320.375.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

(1). Bánh Pie = Số lượng 3.500.000 x 47.250đ (giá trị 1 đơn vị hàng khuyến mại) (2). Bánh Quy = Số lượng 2.000.000 x 41.000đ (giá trị 1 đơn vị hàng khuyến mại) (3). Bánh Snack = Số lượng 8.500.000 x 6.000đ (giá trị 1 đơn vị hàng khuyến mại) (4). Kẹo = Số lượng 1.000.000 x 22.000đ (giá trị 1 đơn vị hàng khuyến mại)

Nội dung chương trình:

Bán hàng & tặng kèm thêm các sản phẩm bánh Pie hoặc bánh Quy, bánh Snack, Kẹo của Công ty Orion.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Khuyến mại bán hàng 2019
Bắt đầu: 02/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Khuyến mãi cho người tiêu dùng và chủ cửa hàng Say Me
Bắt đầu: 01/10/2019
Kết thúc: 31/10/2019

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
Phát Sampling tại siêu thị
Bắt đầu: 08/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572