Khi mua sản phẩm Rosabela Collagen được tặng ngay sản phẩm cùng loại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Rosabela Collagen

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Rosabela Collagen

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm từ công ty cổ phần rosabela việt nam

Địa điểm:Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 23/05/2021
Tổng giá trị giải thưởng:40.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi mua 4 sản phẩm Rosabela Collagen trị giá 242.000đ/sản phẩm được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại trị giá 242.000đ/sản phẩm Khi mua 5 sản phẩm Rosabela Collagen trị giá 242.000đ/sản phẩm được tặng ngay 1 sản phẩm cùng loại trị giá 242.000đ/sản phẩm Khi mua 10 sản phẩm Rosabela Collagen trị giá 242.000đ/sản phẩm được tặng ngay 3 sản phẩm cùng loại trị giá 242.000đ/sản phẩm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN ROSABELA VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM
Bắt đầu: 26/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572