KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (PRIVILEGE REWARDS PROGRAM)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Phòng ở, dịch vụ ăn uống tại khách sạn Lotte - Dịch vụ mua sắn tại siêu thị miễn thuế của Lotte

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phòng ở tại khách sạn Lotte Legend Saigon

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng lưu trú tại khách sạn Lotte Legend Saigon từ ngày 01/11/2016 đến 01/11/2018

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 01/11/2018
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng chi tiêu 2.150.000 đồng chi phí phòng ở sẽ đổi được 300 điểm. Khách hàng tích lũy tối thiểu 1000 điểm (tương đương 225.000 đồng) để đổi thưởng - Với 1000 điểm thưởng, khách hàng có thể sử dụng để chi trả một phần chi phí phòng ở hoặc chi phí cho dịch vụ ăn uống trong khách sạn thuộc tập đoàn Lotte - Với 10.000 điểm thưởng trở lên, khách hàng có thể sử dụng để chi trả một phần chi phí mua hàng ở siêu thị miễn thuế của tập đoàn Lotte tại sân bay

Nội dung chương trình:

- Khách hàng đăng ký dịch vụ lưu trú ( phòng ở) tại các khách sạn của tập đoàn Lotte ( bao gồm khách sạn Lotte Legend Saigon ) đăng ký chương trình khách hàng thân thiết để tích lũy điểm thưởng. - Phòng ở có giá: 3,700,000/đêm Khách hàng chi tiêu 2.150.000 đồng chi phí phòng ở sẽ đổi được 300 điểm. Khách hàng tích lũy tối thiểu 1000 điểm (tương đương 225.000 đồng) để đổi thưởng - Với 1000 điểm thưởng, khách hàng có thể sử dụng để chi trả một phần chi phí phòng ở hoặc chi phí cho dịch vụ ăn uống trong khách sạn thuộc tập đoàn Lotte - Với 10.000 điểm thưởng trở lên, khách hàng có thể sử dụng để chi trả một phần chi phí mua hàng ở siêu thị miễn thuế của tập đoàn Lotte tại sân bay - Chương trình áp dụng cho khách lưu trú từ ngày 01/11/2016 - 01/11/2018

Sản phẩm của Công Ty TNHH Hải Thành - Lotte

Chương trình Khách hàng thân thiết tại Lotte Legend
Bắt đầu: 07/05/2018
Kết thúc: 07/05/2020
Giảm giá 20% dịch vụ Spa cho khách lưu trú
Bắt đầu: 12/03/2019
Kết thúc: 31/03/2019
Giảm giá 30% dịch vụ Spa
Bắt đầu: 12/03/2019
Kết thúc: 31/03/2019
Giảm giá tiệc buffet tại Atrium Cafe trong tháng 3
Bắt đầu: 12/03/2019
Kết thúc: 31/03/2019

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572