Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2018

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2018 (miễn phí) do Amway tài trợ tại thành phố Seoul – Hàn Quốc trị giá 48.000.000VNĐ/người (dự tính 5 ngày 4 đêm, từ ngày 15 đến 20 tháng 12 năm 2018)
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam
Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:Dành cho nhà phân phối Platinum và các cấp cao hơn (là nhà phân phối có tổng doanh thu trong giai diễn ra khuyến mãi ít nhất 1,512,000,000VNĐ)
Địa điểm:Quận 3, Quận 11
Thời gian:Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/08/2018
Tổng giá trị giải thưởng:12.960.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2018 (miễn phí) do Amway tài trợ tại thành phố Seoul – Hàn Quốc trị giá 48.000.000VNĐ/người (dự tính 5 ngày 4 đêm, từ ngày 15 đến 20 tháng 12 năm 2018)
Nội dung chương trình:Khi nhà phân phối của Amway đạt được các điều kiện quy định dưới đây, sẽ có cơ hội tham gia “Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2017” (miễn phí) tại thành phố Seoul (dự tính 5 ngày 4 đêm). Điều kiện tham dự: o Tổng doanh số ít nhất 1,512,000,000VNĐ trong giai đoạn diễn ra chương trình. o Được công ty gửi thư mời tham dự. o Phải là nhà phân phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...). o Đã tham dự hội nghị Silver do công ty tổ chức. o Tuân thủ các quy tắc ứng xử của Amway. o Không có các khoản nợ quá hạn. *Lưu ý: Nhà phân phối không được quy đổi chuyến du lịch này thành tiền mặt nếu không tham dự.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Khuyến mãi Thanh Phong
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/07/2018
Khuyến mãi đặc biệt tháng 8
Bắt đầu: 12/08/2016
Kết thúc: 31/07/2018