Hóa chất Ecolab

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hóa chất Ecolab

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hóa chất Ecolab

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty TNHH URC VIỆT NAM

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 04/12/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Nhằm xúc tiến hoạt động mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Ecolab Việt Nam với Công ty TNHH URC VIỆT NAM, Công ty TNHH Ecolab Việt Nam hỗ trợ cho Công ty TNHH URC VIỆT NAM chương trình khuyến mại như sau: - Mua 08 thùng Chất khử trùng Oxonia Active 150, quy cách 200 kg (giá bán 9.744.800 VNĐ/ thùng) sẽ được tặng 02 thùng Chất khử trùng Oxonia Active 150, quy cách 200 kg (giá bán 9.744.800 VNĐ/ thùng) - Thời gian thực hiện khuyến mại: trong thời gian của chương trình (từ 4/12/2021 đến hết 31/12/2022). - Tổng ngân sách dự kiến: 2.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)

Sản phẩm của Công ty TNHH Ecolab Việt Nam

Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 07/07/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572