Hỗ trợ dự báo trước sản lượng hàng sẽ mua từ Nhà Phân Phối và Hỗ trợ cho sản phẩm nhóm HDEO

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các Khách Hàng là Nhà Phân Phối của công ty Shell Việt Nam TNHH thuộc kênh Hàng Hải

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1/ Thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 Shell đồng ý hỗ trợ bằng tiền cho Các Khách Hàng là Nhà Phân Phối của công ty Shell Việt Nam TNHH thuộc kênh Hàng Hải (để giúp cho việc chuẩn bị hàng hóa được hoàn thiện, và để hỗ trợ cho việc bán sản phẩm mới), dựa trên tổng sản lượng thực tế Shell bán cho Nhà Phân Phối. 2/ Cách tính chi tiết mức được hưởng như file đính kèm.

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572