Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Danh sách đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có chức năng kinh doanh vật tư và trang thiết bị y tế. Không áp dụng cho nhân viên của công ty B. Braun Việt Nam

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:4.970.097.018 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khong co

Nội dung chương trình:

Tặng hàng mẫu cho khách hàng dùng thử theo danh sách đính kèm. Các thức phát: đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu cho khách hàng dùng thử không phải trả tiền theo danh sách đính kèm dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng. Số lượng hàng mẫu phát cho mỗi khách hàng: loại hàng mẫu và số lượng được phát cho mỗi khách hàng tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, và không vượt quá số lượng trong danh sách đính kèm.

Sản phẩm của Chi nhanh Cong Ty TNHH B.Braun Viet Nam

Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng
Bắt đầu: 22/04/2020
Kết thúc: 31/12/2023
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 19/05/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 26/06/2020
Kết thúc: 26/06/2022
Tặng hàng mẫu kèm dịch vụ bán hàng
Bắt đầu: 27/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 27/02/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
HOTLINE
38.239.572