Giảm giá Tháng 11

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Giảm giá

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm Pandora theo danh sách đính kèm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm Pandora trong thời gian khuyến mãi

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7, Quận Bình Thạnh
Thời gian:Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 30/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:4.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Chương trình Giảm giá Tháng 11 - Khuyến mại tập trung 2021/ Shopping Season 2021 Khách hàng mua sản phẩm Pandora theo danh sách đính kèm trong thời gian khuyến mãi từ 19/11/2021 đến 30/11/2021 sẽ được áp dụng giảm giá từ 40 đến 70%

Sản phẩm của Công ty TNHH Bán lẻ NBP VN

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
HOTLINE
38.239.572