Giảm giá khóa học "Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt" BH37

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

khóa học "Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt" BH37

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đăng ký khóa học "Đừng Bán Hàng, Bán Sự Khác Biệt" BH37

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 06/03/2019 đến ngày 06/04/2019
Tổng giá trị giải thưởng:148.750.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- 20 khách hàng đầu tiên giảm giá 45% (trị giá giảm 1.575.000đ/khách) - 20 khách hàng tiếp theo giảm giá 40% (trị giá giảm 1.400.000đ/khách) - 20 khách hàng tiếp theo giảm giá 35% (trị giá giảm 1.225.000đ/khách) - 20 khách hàng tiếp theo giảm giá 30% (trị giá giảm 1.050.000đ/khách) - 20 khách hàng tiếp theo giảm giá 25% (trị giá giảm 875.000đ/khách) - 20 khách hàng tiếp theo giảm giá 20% (trị giá giảm 700.000đ/khách) - 15 khách hàng tiếp theo giảm giá 15% (trị giá giảm 525.000đ/khách) - 10 khách hàng tiếp theo giảm giá 10% (trị giá giảm 350.000đ/khách) - 05 khách hàng tiếp theo giảm giá 5% (trị giá giảm 175.000đ/khách)

Sản phẩm của Công ty cổ phần TGM

Tặng tài liêu khi tham gia khóa học của TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Tặng sách khi đăng ký khóa học tại TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Giảm giá khóa học "Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21" NT27
Bắt đầu: 05/09/2019
Kết thúc: 05/10/2019

Sản phẩm liên quan

TẶNG BA LÔ CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI IZUMI
Bắt đầu: 30/05/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Tặng tài liêu khi tham gia khóa học của TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Tặng sách khi đăng ký khóa học tại TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
TIỀN TÍCH LŨY
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572