Du lịch tưởng thưởng năm 2018

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Chương trình du lịch tưởng thưởng và tham dự Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2018 (miễn phí) do Amway tài trợ tại thành phố Las Vegas – Mỹ trị giá 220.000.000 VNĐ/người (dự kiến diễn ra vào ngày 19 đến 25 tháng 05 năm 2019)
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi công ty TNHH Amway Việt Nam.
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:Dành cho nhà phân phối đạt cấp bậc Diamond và các cấp cao hơn (là nhà phân phối đạt doanh số hàng tháng khoảng 1,3 tỷ đồng)
Địa điểm:Quận 3, Quận 11
Thời gian:Từ ngày 01/09/2017 đến ngày 31/08/2018
Tổng giá trị giải thưởng:4.400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Chương trình du lịch tưởng thưởng và tham dự Hội nghị của Amway Việt Nam năm 2018 (miễn phí) do Amway tài trợ tại thành phố Las Vegas – Mỹ trị giá 220.000.000 VNĐ/người (dự kiến diễn ra vào ngày 19 đến 25 tháng 05 năm 2019)
Nội dung chương trình:Chương trình nhằm mục đích khuyến khích các Nhà Phân Phối Emerald đặt ra mục tiêu hàng năm và phát triển kinh doanh để đạt danh hiệu Diamond. Tưởng thưởng dành cho các nhà phân phối đạt cấp bậc Diamond và các cấp cao hơn năm 2018 khi đáp ứng các điều kiện tham dự dưới đây sẽ được tham dự miễn phí chuyến du lịch đến thành phố Las Vegas – Mỹ trị giá 220,000,000 VNĐ/người. Điều kiện tham dự: o Được công nhận danh hiệu Diamond hoặc tái đạt danh hiệu Diamond trong năm tài chính 2018 (Trong đó, nhà phân phối Diamond phải đạt được doanh số hàng tháng khoảng 1,3 tỷ đồng). o Được công ty gửi thư mời tham dự. o Phải là nhà phân phối đang hoạt động (bán hàng, tuyển dụng, tham dự huấn luyện, hội họp...) o Đã tham dự hội nghị Platinum do công ty tổ chức. o Tuân thủ các quy tắc ứng xử của Amway. o Không có các khoản nợ quá hạn. *Lưu ý: Nhà phân phối không được quy đổi chuyến du lịch này thành tiền mặt nếu không tham dự.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Khuyến mãi Thanh Phong
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/07/2018
Khuyến mãi đặc biệt tháng 8
Bắt đầu: 12/08/2016
Kết thúc: 31/07/2018