Du lịch cùng Skretting Vietnam 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chuyến du lịch Phú Quốc, chuyến du lịch miền Bắc, chuyến du lịch Hàn Quốc, chuyến du lịch Châu Âu/Châu Mỹ, hoặc các phần quà và các chuyến du lịch có giá trị tương đương.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thức ăn nuôi tôm TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA, XPAND Thức ăn nuôi cá STELLA, TIL, MICRO, HYDRA

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

- Đại lý thức ăn nuôi tôm, cá. - Các hộ nông dân nuôi tôm, nuôi cá.

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Dựa vào số lượng mua sản phẩm thức ăn nuôi tôm và cá XPAND, TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA, STELLA, TIL, MICRO, HYDRA, HYDRA từ ngày 01/01/2021 đến 31/10/2021 như sau: - Từ 01/01/2021– 31/10/2021, cứ mỗi 05 tấn thức ăn tôm trị giá khoảng 150.000.000 đồng (XPAND, TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA) hoặc 10 tấn thức ăn cá (STELLA, TIL, MICRO, HYDRA) trị giá khoảng 200.000.000 đồng, khách hàng được 01 chỉ vàng SJC trị giá 4.000.000 đồng hoặc phần quà hoặc chuyến du lịch có giá trị tương đương. - Từ 01/01/2021– 31/10/2021, cứ mỗi 10 tấn thức ăn tôm trị giá khoảng 300.000.000 đồng (XPAND, TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA) hoặc 20 tấn thức ăn cá (STELLA, TIL, MICRO, HYDRA) trị giá khoảng 400.000.000 đồng, quý khách hàng được 01 chuyến du lịch Phú Quốc hoặc chuyến du lịch có giá trị tương đương trị giá 8.000.000 đồng. - Từ 01/01/2021– 31/10/2021, cứ mỗi 15 tấn thức ăn tôm trị giá khoảng 450.000.000 đồng (XPAND, TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA) hoặc 30 tấn thức ăn cá (STELLA, TIL, MICRO, HYDRA) trị giá khoảng 600.000.000 đồng, quý khách hàng được 01 chuyến du lịch miền Bắc hoặc chuyến du lịch có giá trị tương đương trị giá 15.000.000 đồng. - Từ 01/01/2021– 31/10/2021, cứ mỗi 30 tấn thức ăn tôm trị giá khoảng 900.000.000 đồng (XPAND, TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA) hoặc 50 tấn thức ăn cá (STELLA, TIL, MICRO, HYDRA) trị giá khoảng 1.000.000.000 đồng, quý khách hàng được 01 chuyến du lịch Hàn Quốc hoặc chuyến du lịch có giá trị 30.000.000 đồng - Từ 01/01/2021– 31/10/2021, cứ mỗi 50 tấn thức ăn tôm trị giá khoảng 1.500.000.000 đồng (XPAND, TOMBOY, MEGA, GAMMA, SAPPHIRE, LORICA) hoặc 80 tấn thức ăn cá (STELLA, TIL, MICRO, HYDRA) trị giá khoảng 1.600.000.000 đồng, khách hàng được 01 chuyến du lịch Châu Âu/ Châu Mỹ hoặc chuyến du lịch có giá trị tương đương trị giá 100.000.000 đồng.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Du lịch cùng Skretting Vietnam 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572