Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hạt nhựa POLYAMIDE RESIN dạng nguyên sinh. ZYTELHTN53G50HSLR BK083. Mới 100%

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hạt nhựa POLYAMIDE RESIN dạng nguyên sinh. ZYTELHTN53G50HSLR BK083. Mới 100%

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty sản xuất tại Việt Nam

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 05/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:500.850 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng thử nghiệm sản phẩm mới

Sản phẩm của Công ty TNHH Seyang Polymer Việt Nam

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Tặng dầu nhớt miễn phí
Bắt đầu: 03/12/2016
Kết thúc: 05/07/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 22/12/2016
Kết thúc: 21/12/2021
HOTLINE
38.239.572