Chương trình tích lũy điểm cấp thẻ Vip cho khách hàng thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Giảm giá 10% hoặc 15% trên tổng giá trị mua hàng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng có mua sản phẩm thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up

Địa điểm:Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 20/04/2019 đến ngày 17/08/2019
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Nội dung cấp thẻ Vip: Khi mua hàng thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up khách hàng được tích lũy điểm : 1 điểm # 10.000 đồng trị giá mua hàng, nếu khách hàng đạt 400 điểm (4.000.000 đồng) trở lên khách hàng sẽ được cấp 1 thẻ Vip với ưu đãi giảm 10% trên tổng giá trị mua hàng. Khi dùng thẻ Vip với ưu đãi giảm giá 10% để mua hàng, khách hàng sẽ tiếp tục được tích lũy điểm, nếu tích lũy điểm được 400 điểm (4.000.000 đồng) thì khi dùng thẻ Vip mua hàng sẽ được giảm 15%. - Nội dung khuyến mại: Khách hàng mua sản phẩm thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up sẽ được tích lũy điểm cấp thẻ VIP để được giảm 10%, 15% trên tổng trị giá mua hàng.  Trường hợp giảm 10%: Khách hàng dùng thẻ Vip (tổng điểm tích lũy dưới 800 điểm) để mua hàng thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up.  Trường hợp giảm 15%: Khách hàng dùng thẻ Vip (tổng điểm tích lũy trên 800 điểm) để mua hàng thương hiệu San Sciaro, Manhattan, TT-up

Sản phẩm của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Tháng 5/2020
Bắt đầu: 12/05/2020
Kết thúc: 07/06/2020
Tháng 5/2020
Bắt đầu: 20/05/2020
Kết thúc: 15/06/2020

Sản phẩm liên quan

Chương trình giảm giá 10% & 15% cho khách hàng thành viên
Bắt đầu: 10/09/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mại đặc biệt
Bắt đầu: 01/06/2019
Kết thúc: 01/06/2021
“HOTDEAL MEMBERSHIP”
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 30/06/2020
Chương trình giảm giá 10% & 15% cho khách hàng thành viên
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 30/06/2020
KÍCH CẦU BÁN HÀNG
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 05/07/2020
HOTLINE
38.239.572