Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Mua sắm, tích lủy điểm và nhận thẻ quà tặng điểm thưởng. - 1 điểm tích luỹ tương ứng với 1 đồng; - Khách hàng được chuyển điểm thưởng thành thẻ quà tặng có giá trị từ 200.000 đồng khi điểm tích lũy đạt từ 200.000 điểm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả hàng hóa bán trong Trung Tâm Thương Mại Takashimaya Điều kiện và điều khoản áp dụng (theo hồ sơ đính kèm)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các loại khách hàng

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 26/07/2016 đến ngày 28/02/2019
Tổng giá trị giải thưởng:0 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Áp dụng cho khách hàng mua sắm tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya Điều kiện và điều khoản áp dụng (theo hồ sơ đính kèm). Nội dung điều chỉnh: Thành viên thẻ Cash Smart được tích lủy điểm thưởng bằng bất kỳ hình thức thanh toán nào bao gồm thẻ quà tặng Rose Gift, thẻ quà tặng Saigon Centre (không áp dụng phiếu quà tặng Takashimaya, thẻ quà tặng đổi từ điểm thưởng Bonus Point), thay vì chỉ áp dụng 1 hình thức tích điểm khi thanh toán bằng tiền mặt.

Sản phẩm của Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam

Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 28/02/2020
GIẢM ĐẾN 30%
Bắt đầu: 10/05/2019
Kết thúc: 26/05/2019
RẠNG RỠ HÈ XINH
Bắt đầu: 26/05/2019
Kết thúc: 26/05/2019
GIẢM ĐẾN 40%
Bắt đầu: 27/05/2019
Kết thúc: 09/06/2019

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
CÙNG EM ĐẾN LỚP
Bắt đầu: 09/08/2016
Kết thúc: 16/08/2019
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 10/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572