CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Mỹ Phẩm MAC

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Mỹ Phẩm MAC

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đã từng mua mỹ phẩm MAC (có để lại thông tin cho MAC, không áp dụng cho khách hàng mới) và có sinh nhật trong tháng

Địa điểm:Quận 1, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng đã từng mua mỹ phẩm MAC (có để lại thông tin cho MAC, không áp dụng cho khách hàng mới) và có sinh nhật trong tháng sẽ được giảm giá 200.000 Đồng Việt Nam khi mua đơn hàng trị giá 1.000.000 Đồng Việt Nam trở lên, chỉ áp dụng một lần duy nhất trong tháng.

Sản phẩm của CONG TY TNHH ESTEE LAUDER (VN) LLC

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572