Chương trình siêu khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy duỗi tóc (trị giá 200.000 đ) và chảo điện (trị giá 400.000 đ)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.480.000 đ)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:90.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.480.000 đ) tặng một máy duỗi tóc (trị giá 200.000 đ) và một chảo điện (trị giá 400.000 đ)

Nội dung chương trình:

Chương trình siêu khuyến mại mua lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.480.000 đ) tặng một máy duỗi tóc (trị giá 200.000 đ) và một chảo điện (trị giá 400.000 đ)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TM FAMILY SHOPPING

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 13/06/2019
Kết thúc: 31/12/2019
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 17/06/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 04/09/2019
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572