CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG & DU LỊCH_SHEETROCK MINI 8MM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Máy nước nóng lạnh Alaska RL100, điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge, chuyến du lịch Thái Lan (hoặc giải thưởng có giá trị tương đương).
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Tấm Sheetrock Mini 8mm (605 x 1220 x 8mm) và tấm Cut board 8mm (1210 x 2440 x 8mm) (01 tấm Cut board 8mm tương đương 04 tấm Sheetrock Mini 8mm).
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:Nhà phân phối và cửa hàng đại lý từ Bình Định tới Cà Mau.
Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 31/01/2018
Tổng giá trị giải thưởng:1.638.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:- Mức thưởng 1: 01 máy nước nóng lạnh Alaska RL100 hoặc tương đương: 75 giải x 5.000.000 đồng/ giải = 375.000.000 đồng; - Mức thưởng 2: 01 chuyến du lịch Thái Lan dành cho 01 người hoặc 01 điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge hoặc tương đương: 41 giải x 14.000.000 đồng/ giải = 574.000.000 đồng; - Mức thưởng 3: 01 chuyến du lịch Thái Lan dành cho 01 người và 01 điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge hoặc tương đương: 26 giải x 26.500.000 đồng/ giải = 689.000.000 đồng
Nội dung chương trình:Tổng giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại: 1.638.000.000 đồng Cơ cấu giải thưởng: - Mức thưởng 1: 01 máy nước nóng lạnh Alaska RL100 hoặc tương đương: 75 giải x 5.000.000 đồng/ giải = 375.000.000 đồng; - Mức thưởng 2: 01 chuyến du lịch Thái Lan dành cho 01 người hoặc 01 điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge hoặc tương đương: 41 giải x 14.000.000 đồng/ giải = 574.000.000 đồng; - Mức thưởng 3: 01 chuyến du lịch Thái Lan dành cho 01 người và 01 điện thoại Samsung Galaxy S7 Edge hoặc tương đương: 26 giải x 26.500.000 đồng/ giải = 689.000.000 đồng Nội dung chương trình khuyến mại: Trong thời gian khuyến mại, khách hàng đạt: - Tổng sản lượng 12.000 tấm Sheetrock Mini8 (605 x 1220 x 8mm) trị giá 228.000.000 đồng sẽ nhận được Mức thưởng 1 trị giá 5.000.000 đồng; - Tổng sản lượng 30.000 tấm Sheetrock Mini8 (605 x 1220 x 8mm) trị giá 570.000.000 đồng sẽ nhận được Mức thưởng 2 trị giá 14.000.000 đồng; - Tổng sản lượng 50.000 tấm Sheetrock Mini8 (605 x 1220 x 8mm) trị giá 950.000.000 đồng sẽ nhận được Mức thưởng 2 trị giá 26.500.000 đồng; Phương thức đăng ký: - Thời điểm đăng ký: Đại lý đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi từ ngày 19/10/2017 đến hết ngày 31/10/2017. - Đại lý đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi với Đại diện kinh doanh của USG Boral hoặc Nhà phân phối theo mẫu của USG Boral để được tham gia chương trình. Căn cứ trả thưởng: - USG Boral nhận đơn đặt hàng của Nhà phân phối từ ngày 16/10/2017; - USG Boral căn cứ vào tổng sản lượng mua vào của Đại lý trong thời gian từ 19/10/2017 đến hết ngày 31/01/2018 cho sản phẩm tấm cắt Sheetrock Mini 8mm (605 x 1210 x 8mm) để trả thưởng. Riêng sản lượng mua vào của khách hàng trong tháng 10/2017 sẽ được tính bằng sản lượng mua tháng đó nhân với 120%. - Đối với Nhà phân phối, căn cứ trả thưởng sẽ được tính dựa vào sản lượng thực mua từ USG Boral trừ đi tổng sản lượng xuất bán ra cho các Đại lý đăng ký tham gia của họ trong thời gian diễn ra chương trình. - Mỗi Đại lý/ Nhà phân phối có thể nhận nhiều mức thưởng. Tuy nhiên, Đại lý/ Nhà phân phối phải đạt tổng sản lượng tấm tương đương với mỗi mức thưởng. Đơn giá tấm Sheetrock Mini 8mm: 19.000 đồng/tấm; đơn giá tấm Cut board 8mm: 76.000 đồng/tấm.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH USG BORAL VIỆT NAM

MUA EASYJOINT90 NHẬN QUÀ HẤP DẪN
Bắt đầu: 07/10/2017
Kết thúc: 30/11/2017
MUA VÀ TRƯNG BÀY
Bắt đầu: 19/10/2017
Kết thúc: 31/12/2017
VUI XUÂN SHEETROCK - NHẬN QUÀ CỰC SỐC
Bắt đầu: 06/11/2017
Kết thúc: 31/01/2018
CTKM Tấm chống ẩm mới SR MoistBloc 9.5mm/ Sheetrock ® 9.5mm
Bắt đầu: 09/11/2017
Kết thúc: 30/11/2017

Sản phẩm liên quan

"SONBOSS 10 NĂM PHÁT TRIỂN" - 095/16/TT
Bắt đầu: 05/06/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Khuyến mãi ô tô
Bắt đầu: 10/06/2016
Kết thúc: 31/12/2017
Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mãi đặc biệt
Bắt đầu: 02/07/2016
Kết thúc: 31/05/2018