CHƯƠNG TRÌNH PHÁT MẪU DÙNG THỬ NĂM 2021 - NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nhóm sản phẩm Keo dán cho gia đình và văn phòng Nhóm sản phẩm Giấy ghi chú các loại Nhóm Các sản phẩm kéo văn phòng Nhóm sản phẩm Phân trang và trình ký Nhóm Sản phẩm hỗ trợ khớp futuro Nhóm sản phẩm Móc dán tường các loại Nhóm sản phẩm Keo dán dùng cho trang trí nội thất Nhóm sản phẩm Cây lau nhà và chà sàn Nhóm Các sản phẩm miếng rửa chén Nhóm Các loại dung dịch xử lý vải Nhóm Hóa chất xử lý sợi vải Nhóm Các sản phẩm chà sàn và khăn lau Nhóm sản phẩm Găng tay Nhóm sản phẩm cây lăn bụi Nhóm sản phẩm chăm sóc da Nhóm sản phẩm Băng cá nhân Nhóm sản phẩm khẩu trang Nhóm sản phẩm mặt nạ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nhóm sản phẩm Keo dán cho gia đình và văn phòng Nhóm sản phẩm Giấy ghi chú các loại Nhóm Các sản phẩm kéo văn phòng Nhóm sản phẩm Phân trang và trình ký Nhóm Sản phẩm hỗ trợ khớp futuro Nhóm sản phẩm Móc dán tường các loại Nhóm sản phẩm Keo dán dùng cho trang trí nội thất Nhóm sản phẩm Cây lau nhà và chà sàn Nhóm Các sản phẩm miếng rửa chén Nhóm Các loại dung dịch xử lý vải Nhóm Hóa chất xử lý sợi vải Nhóm Các sản phẩm chà sàn và khăn lau Nhóm sản phẩm Găng tay Nhóm sản phẩm cây lăn bụi Nhóm sản phẩm chăm sóc da Nhóm sản phẩm Băng cá nhân Nhóm sản phẩm khẩu trang Nhóm sản phẩm mặt nạ

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng của công ty TNHH 3M Việt Nam

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Phát mẫu dùng thử cho người tiêu dùng, không thu tiền, tại kênh Siêu thị hiện đại và kênh chợ truyền thống. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 sản phẩm, trong một chương trình phát mẫu. Chi tiết các sản phẩm sử dụng để phát mẫu như tệp đính kèm.

Nội dung chương trình:

Phát mẫu dùng thử cho người tiêu dùng, không thu tiền, tại kênh Siêu thị hiện đại và kênh chợ truyền thống. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 sản phẩm, trong một chương trình phát mẫu. Chi tiết các sản phẩm sử dụng để phát mẫu như tệp đính kèm. Tổng trị giá các sản phẩm phát mẫu như sau: 1. Nhóm sản phẩm Keo dán cho gia đình và văn phòng: tổng trị giá 30.000.000đ 2. Nhóm sản phẩm Giấy ghi chú các loại: trị giá 30.000.000đ 3. Nhóm sản phẩm kéo văn phòng: trị giá 30.000.000đ 4. Nhóm sản phẩm Phân trang và trình ký: trị giá 30.000.000đ 5. Nhóm Sản phẩm hỗ trợ khớp futuro: trị giá 30.000.000đ 6. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm Móc dán tường các loại: trị giá 80.000.000đ 7. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm Keo dán dùng cho trang trí nội thất: trị giá 30.000.000đ 8. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm Cây lau nhà và chà sàn: trị giá 120.000.000đ 9. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm miếng rửa chén: trị giá 120.000.000đ 10. Nhóm sản phẩm nhóm dung dịch xử lý vải : trị giá 50.000.000đ 11. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm chà sàn và khăn lau: trị giá 50.000.000đ 12. Nhóm sản phẩm nhóm Hóa chất xử lý sợi vải: trị giá 50.000.000đ 13. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm Găng tay: trị giá 100.000.000đ 14. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm cây lăn bụi: trị giá 50.000.000đ 15. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm chăm sóc da: trị giá 50.000.000đ 16. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm Băng cá nhân: trị giá 50.000.000đ 17. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm khẩu trang: trị giá 50.000.000đ 18. Nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm mặt nạ: trị giá 50.000.000đ

Sản phẩm của Công ty TNHH 3M Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572