Chương trình One Plus - Xây Dựng Hạt Giống Nền Móng Thành Công

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- 156 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam. Mỗi phiếu trị giá 1.500.000 VND (Áp dụng cho NPP hoàn thành thử thách Quý 2) - 500 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam. Mỗi phiếu trị giá 500.000 VND (Áp dụng cho NPP hoàn thành sớm ½ Thử Thách Quý của Quý 3 và Quý 4) - 700 phiếu mua hàng điện tử của Amway Việt Nam. Mỗi phiếu trị giá 1.000.000 VND (500 Phiếu áp dụng cho NPP hoàn thành đầy đủ Thử thách Quý 3 và Quý 4 và 200 Phiếu áp dụng cho Thử Thách Năm) - 1 chuyến du lịch kết hợp Chương trình đào tạo diễn ra trong nước của Amway Việt Nam trị giá 750.000.000 VND

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm được kinh doanh bởi Amway Việt Nam.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà Phân Phối của Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.934.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

Xem file đính kèm.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Chương trình giành khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 02/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình khuyến khích người mới gia nhập
Bắt đầu: 02/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Chương trình dành cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 01/05/2019
Kết thúc: 31/12/2019
THỬ THÁCH BODYKEY YOUNG BLOOD
Bắt đầu: 03/05/2019
Kết thúc: 31/10/2019
HOME PARTY - KHỞI NGHIỆP TẠI NHÀ, GIA TĂNG KẾT NỐI
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 31/10/2019
Chương trình Dành Cho Khách Hàng Thường Xuyên
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 29/02/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572