CHƯƠNG TRÌNH MUA HÀNG TỐI ƯU 2021- KHU VỰC MIỀN NAM (1000004083)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Cửa hàng là điểm bán sỉ, điểm bán lẻ có tham gia chương trình

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 03/04/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:8.682.953.183 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

Thể lệ chi tiết chương trình theo đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572