CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG_TUẦN 32-33 CỬA HÀNG KINGFOOD

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi theo nội dung file đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm hàng hoá kinh doanh tại siêu thị Kingfood( Không bao gồm rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mãi theo pháp luật

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng đến và mua sắm tại cửa hàng Kingfood

Địa điểm:Quận 7, Quận 10, Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 07/08/2020 đến ngày 13/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:170.387.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng theo nội dung file đính kèm

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết chương trình khuyến mãi theo file đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572