Chương trình khuyến mãi số 15/T8

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả sản phẩm thuộc thương hiệu BlueStone và Carez

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm thuộc thương hiệu BlueStone và Carez

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua sản phẩm ở mục 5

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 05/09/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua 01 cái Nồi cơm điện RCB-5561 trị giá RCB-5561 trị giá 1,099,000đ tặng 01 cái Nồi Carez 539SI18 trị giá 399,000đ

Nội dung chương trình:

Mua 01 cái Nồi cơm điện RCB-5561 trị giá RCB-5561 trị giá 1,099,000đ tặng 01 cái Nồi Carez 539SI18 trị giá 399,000đ

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TARA

Chương trình khuyến mãi số 14/T6
Bắt đầu: 12/06/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 15/T6
Bắt đầu: 12/06/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 01/T8
Bắt đầu: 09/08/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 01/T9
Bắt đầu: 12/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 11/T9
Bắt đầu: 03/10/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 01/T10
Bắt đầu: 08/10/2019
Kết thúc: 31/08/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572