Chương trình khuyến mại số 10 năm 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng sản phẩm cùng loại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Novitech Liquid và Ani- Garvit

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng trên cả nước.

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 12/07/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

File đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Animaid

Chương trình khuyến mại số 22 năm 2021
Bắt đầu: 30/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại số 02 năm 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại số 01 năm 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại số 03 năm 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại số 06 năm 2022
Bắt đầu: 30/03/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại số 09 năm 2022
Bắt đầu: 09/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng trồng thử nghiệm
Bắt đầu: 05/09/2020
Kết thúc: 05/09/2025
Chương trình khuyến mại số 22 năm 2021
Bắt đầu: 30/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mãi từ tháng 01/2022 đến 12/2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TẶNG QUÀ LỄ TẾT NĂM 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572