Chương trình khuyến mại Satra HPC 04.2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Xem chi tiết trong file đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xem chi tiết trong file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Cửa hàng Satra tại địa phương

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 11/04/2021
Tổng giá trị giải thưởng:1.002.524.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Xem chi tiết trong file đính kèm

Nội dung chương trình:

Xem chi tiết trong file đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Chương trình khuyến mại INDY T5
Bắt đầu: 06/05/2021
Kết thúc: 31/05/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572