CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM RAINBOW THÁNG 6

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: EN-GRO, MAX C, DE ALUM, YUCCA HONG, LIFE Ca, GUT PRO, GOLDINE, DE-NO2

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: EN-GRO, MAX C, DE ALUM, YUCCA HONG, LIFE Ca, GUT PRO, GOLDINE, DE-NO2

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các nhà phân phối của công ty (đại lý, farm)

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem nội dung đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UPVN

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM THUỐC UPVN THÁNG 9
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SP UP CAO CẤP THÁNG 9
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM RAINBOW THÁNG 9
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM AQUAMASTER THÁNG 9
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM THUỐC UPVN THÁNG 10
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM RAINBOW THÁNG 10
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/10/2022

Sản phẩm liên quan

Đồng hành cùng người nuôi tôm năm 2022
Bắt đầu: 27/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 10/05/2022
Kết thúc: 31/10/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 06.2022
Bắt đầu: 29/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 25/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM AQUAMASTER THÁNG 9
Bắt đầu: 01/09/2022
Kết thúc: 30/09/2022
HOTLINE
38.239.572