CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHẠM HÙNG_CỬA HÀNG KINGFOOD

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hàng hoá đang kinh doanh tại Siêu thị. Không tặng rượu, thuốc lá. Không giảm giá quá 50% giá trị sản phẩm. Chi tiết đính kèm tại file ở mục 5

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hàng hoá đang kinh doanh tại siêu thị. Không khuyến mãi Rượu, thuốc lá. Các CTKM giảm giá không quá 50%. Chi tiết file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đến mua sắm tại siêu thị. Không bán/ tặng bia cho khách hàng dưới 18 tuổi.

Địa điểm:Huyện Bình Chánh
Thời gian:Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 03/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:13.074.617 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng theo nội dung file đính kèm

Nội dung chương trình:

Xem file đính kèm ở mục 5

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
Chương trình phát hành thẻ thành viên Zakka Mart
Bắt đầu: 27/11/2016
Kết thúc: 31/12/2021
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
HOTLINE
38.239.572