CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGÀY NỮ HOÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thẻ mua hàng, giảm giá

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Trang sức Ngọc Trai

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua hàng trong thời gian diễn ra chương trình Ngày Nữ Hoàng sẽ được nhận ưu đãi

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 20/06/2019
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Tặng voucher hiện kim trị giá 300,000 với hóa đơn từ 3-5 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 500,000 với hóa đơn từ 5-10 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 1,200,000 với hóa đơn từ 10-25 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 3,500,000 với hóa đơn từ 25-50 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 6,000,000 với hóa đơn từ 50-100 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 10,000,000 với hóa đơn từ 100-150 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 15,000,000 với hóa đơn từ 150-250 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 30,000,000 với hóa đơn từ 250 triệu trở lên * Lưu ý: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm trang sức của Ngọc Trai Hoàng Gia. Chỉ áp dụng 1 trong các hình thức khuyến mại trên với mỗi hóa đơn bán hàng.

Nội dung chương trình:

- Tặng voucher hiện kim trị giá 300,000 với hóa đơn từ 3-5 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 500,000 với hóa đơn từ 5-10 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 1,200,000 với hóa đơn từ 10-25 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 3,500,000 với hóa đơn từ 25-50 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 6,000,000 với hóa đơn từ 50-100 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 10,000,000 với hóa đơn từ 100-150 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 15,000,000 với hóa đơn từ 150-250 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 30,000,000 với hóa đơn từ 250 triệu trở lên * Lưu ý: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm trang sức của Ngọc Trai Hoàng Gia. Chỉ áp dụng 1 trong các hình thức khuyến mại trên với mỗi hóa đơn bán hàng.

Sản phẩm của Công ty TNHH Ngọc Trai Hoàng Gia

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
CÙNG EM ĐẾN LỚP
Bắt đầu: 09/08/2016
Kết thúc: 16/08/2019
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 10/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572