CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGÀY NỮ HOÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thẻ mua hàng, giảm giá

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Trang sức Ngọc Trai

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua hàng trong thời gian diễn ra chương trình Ngày Nữ Hoàng sẽ được nhận ưu đãi

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 20/06/2019
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Tặng voucher hiện kim trị giá 300,000 với hóa đơn từ 3-5 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 500,000 với hóa đơn từ 5-10 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 1,200,000 với hóa đơn từ 10-25 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 3,500,000 với hóa đơn từ 25-50 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 6,000,000 với hóa đơn từ 50-100 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 10,000,000 với hóa đơn từ 100-150 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 15,000,000 với hóa đơn từ 150-250 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 30,000,000 với hóa đơn từ 250 triệu trở lên * Lưu ý: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm trang sức của Ngọc Trai Hoàng Gia. Chỉ áp dụng 1 trong các hình thức khuyến mại trên với mỗi hóa đơn bán hàng.

Nội dung chương trình:

- Tặng voucher hiện kim trị giá 300,000 với hóa đơn từ 3-5 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 500,000 với hóa đơn từ 5-10 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 1,200,000 với hóa đơn từ 10-25 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 3,500,000 với hóa đơn từ 25-50 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 6,000,000 với hóa đơn từ 50-100 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 10,000,000 với hóa đơn từ 100-150 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 15,000,000 với hóa đơn từ 150-250 triệu - Tặng voucher hiện kim trị giá 30,000,000 với hóa đơn từ 250 triệu trở lên * Lưu ý: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm trang sức của Ngọc Trai Hoàng Gia. Chỉ áp dụng 1 trong các hình thức khuyến mại trên với mỗi hóa đơn bán hàng.

Sản phẩm của Công ty TNHH Ngọc Trai Hoàng Gia

CHƯƠNG TRÌNH NGỌC TRI ÂN
Bắt đầu: 12/08/2019
Kết thúc: 28/09/2019
CHƯƠNG TRÌNH NGỌC TRI ÂN
Bắt đầu: 12/08/2019
Kết thúc: 28/09/2019

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 10/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572