Chương trình khuyến mãi năm 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các hàng hóa được bán trong Fissler Shop

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các hàng hóa được bán trong Fissler Shop

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng mua hàng tại Fissler Shop

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Giảm giá theo giá trị đơn hàng, giảm từ 5-15% 2. Giảm giá theo hạng thành viên, giảm từ 3-16% (chi tiết đính kèm)

Nội dung chương trình:

1. Giảm giá theo giá trị đơn hàng, giảm từ 5-15% 2. Giảm giá theo hạng thành viên, giảm từ 3-16% (chi tiết đính kèm)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BI PI

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
HOTLINE
38.239.572