Chương trình khuyến mãi Kotex Thảo dược Cool Quý II 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói Kotex hàng ngày Cool có 05 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Kotex Thảo dược Cool Siêu mỏng cánh có 08 miếng trị giá 20.000 đồng/gói. - Kotex Thảo dược Cool Siêu mỏng không cánh có 08 miếng trị giá 19.000 đồng/gói.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 31/05/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.368.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi khách hàng mua tại các cửa hàng và siêu thị: - Mua 1 gói Kotex Thảo dược Cool Siêu mỏng cánh có 08 miếng trị giá 20.000VNĐ/gói tặng 1 gói Kotex hàng ngày Cool có 05 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói. - Mua 1 gói Kotex Thảo dược Cool Siêu mỏng không cánh có 08 miếng trị giá 19.000VNĐ/gói tặng 1 gói Kotex hàng ngày Cool có 05 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói. Số lượng giải thưởng: - Gói Kotex hàng ngày Cool có 05 miếng: 288.000 gói.

Nội dung chương trình:

Từ ngày 01/04/2020 đến 31/05/2020 khi khách hàng mua tại các cửa hàng và siêu thị: - Mua 1 gói Kotex Thảo dược Cool Siêu mỏng cánh có 08 miếng trị giá 20.000VNĐ/gói tặng 1 gói Kotex hàng ngày Cool có 05 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói. - Mua 1 gói Kotex Thảo dược Cool Siêu mỏng không cánh có 08 miếng trị giá 19.000VNĐ/gói tặng 1 gói Kotex hàng ngày Cool có 05 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DKSH SMOLLAN FIELD MARKETING

Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 05 và tháng 6/2020
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572