Chương trình khuyến mại khu vực quận 6, Huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 04/2019 cho xi măng INSEE Power-S

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cửa hàng sẽ được công ty hỗ trợ 20,000 VNĐ/Tấn nếu sản lượng bán đạt chỉ tiếu 1 và 30,000 VNĐ/Tấn nếu đạt chỉ tiêu 2

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng INSEE Power-S

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các cửa hàng VLXD bán xin măng INSEE Power-S tại khu vực quận 6, Huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp

Địa điểm:Quận 6, Quận Bình Tân, Quận Gò Vấp, Huyện Bình Chánh
Thời gian:Từ ngày 19/04/2019 đến ngày 19/05/2019
Tổng giá trị giải thưởng:630.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Cửa hàng sẽ được công ty hỗ trợ 20,000 VNĐ/Tấn nếu sản lượng bán đạt chỉ tiếu 1 và 30,000 VNĐ/Tấn nếu đạt chỉ tiêu 2 khi mua xi măng đa dụng INSEE Power-S tại khu vực quận 6, Huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp

Nội dung chương trình:

Cửa hàng sẽ được công ty hỗ trợ 20,000 VNĐ/Tấn nếu sản lượng bán đạt chỉ tiếu 1 và 30,000 VNĐ/Tấn nếu đạt chỉ tiêu 2 khi mua xi măng đa dụng INSEE Power-S tại khu vực quận 6, Huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp

Sản phẩm của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam)

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư Vĩnh Tường - Gyproc 2018
Bắt đầu: 02/05/2018
Kết thúc: 31/10/2019
Cung cấp mẫu sản phẩm
Bắt đầu: 18/09/2018
Kết thúc: 30/09/2019
HOTLINE
38.239.572