CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DU LỊCH 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Chuyến Du Lịch Trong Nước trị giá 14.500.000 VNĐ Chuyến Du Lịch Nước Ngoài trị giá 29.000.000 VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm phân bón NPK HÀN-VIỆT

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả khách hàng trực tiếp là Đại Lý, Nhà Phân Phối khi mua các sản phẩm NPK Hàn-Việt được áp dụng trong chương trình khuyến mại Chương trình khuyến mại không áp dụng cho các đối tượng là nhân viên công ty và các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia chương trình khuyến mại.

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:12.760.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả khách hàng trực tiếp của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt (KVF) khi mua các sản phẩm NPK Hàn-Việt bất kỳ sẽ được nhận quà khuyến mại với cơ cấu như sau: + Mua 125 tấn NPK Hàn-Việt (2.500 bao 50kg hoặc 5.000 bao 25kg) sẽ được tặng 01 Chuyến Du Lịch Trong Nước. Tương đương giá trị đơn hàng là 1.750.000.000đ + Mua 250 tấn NPK Hàn-Việt (5.000 bao 50kg hoặc 10.000 bao 25kg) sẽ được tặng 01 Chuyến Du Lịch Nước Ngoài. Tương đương giá trị đơn hàng là 3.500.000.000đ - Trường hợp Khách hàng không sắp xếp tham dự được trong thời gian tổ chức các chuyến du lịch hoặc KVF không thể tổ chức được do điều kiện bất khả kháng (dịch bệnh, thiên tai, số người tham dự không đủ số lương tối thiểu để thực hiện chuyến du lịch,...) thì sẽ quy đổi thành tiền mặt tương ứng 80% giá trị vé du lịch - Khách hàng có thể tích lũy số lượng mua hàng trong suốt thời gian khuyến mại *Lưu ý: Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại du lịch khác.

Nội dung chương trình:

Tất cả khách hàng trực tiếp của Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt (KVF) khi mua các sản phẩm NPK Hàn-Việt bất kỳ sẽ được nhận quà khuyến mại với cơ cấu như sau: + Mua 125 tấn NPK Hàn-Việt (2.500 bao 50kg hoặc 5.000 bao 25kg) sẽ được tặng 01 Chuyến Du Lịch Trong Nước. Tương đương giá trị đơn hàng là 1.750.000.000đ + Mua 250 tấn NPK Hàn-Việt (5.000 bao 50kg hoặc 10.000 bao 25kg) sẽ được tặng 01 Chuyến Du Lịch Nước Ngoài. Tương đương giá trị đơn hàng là 3.500.000.000đ - Trường hợp Khách hàng không sắp xếp tham dự được trong thời gian tổ chức các chuyến du lịch hoặc KVF không thể tổ chức được do điều kiện bất khả kháng (dịch bệnh, thiên tai, số người tham dự không đủ số lương tối thiểu để thực hiện chuyến du lịch,...) thì sẽ quy đổi thành tiền mặt tương ứng 80% giá trị vé du lịch - Khách hàng có thể tích lũy số lượng mua hàng trong suốt thời gian khuyến mại *Lưu ý: Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại du lịch khác.

Sản phẩm của Công Ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 -12.2022
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572