Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng thường xuyên là Nhà thầu (Hội viên Dulux)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy phun sơn áp lực, tiền (chuyển khoản), cây quạt màu, bộ bảo hộ lao động, gói bảo hiểm sức khỏe và phiếu mua hàng điện tử (E-voucher)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm do công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam sản xuất. Không áp dụng cho sơn Maxilite Smooth, Hi-cover, Sơn dầu, Bột trét và các sản phẩm dành cho Dự án - Bổ sung hàng hóa khuyến mại mới: Sơn lót ngoại that siêu cao cấp Dulux Weathershiled PowerSealer

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các nhà thầu là Hội viên Dulux

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 04/01/2019 đến ngày 25/02/2019
Tổng giá trị giải thưởng:21.500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo mục 8 trong file đính kèm (Bổ sung bảng điểm tích lũy của sản phẩm khuyến mại mới vào mục 8.1, Bổ sung mới mục 8.9)

Nội dung chương trình:

Theo mục 10 trong file đính kèm (bổ sung mới mục 10.6)

Sản phẩm của Công ty TNHH Sơn AkzoNobel Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572