Chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng Thường Xuyên là Đại Lý, Cửa hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả sản phẩm thuộc nhãn hiệu Dulux và Maxilte do công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam sản xuất, không bao gồm sơn Maxilite Smooth, sơn dầu, bột trét Dulux/ Maxilite và chất màu.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Theo mục 8

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách Hàng Thường Xuyên là Đại Lý, Cửa hàng thuộc Nhóm Platinum, Gold, Silver và Dulux

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:24.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo mục 10

Nội dung chương trình:

Theo tập tin đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH Sơn AkzoNobel Việt Nam

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
MUA 7 TẶNG 1 - GẠCH CANARY
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572