Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng doanh nghiệp quý 4/2017 của BIDV Nam Sài Gòn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Phần quà tặng hoặc tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản khách hàng trị giá tối đa 3.000.000 VND.
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Các sản phẩm tiền gửi, tiền vay, sản phẩm dịch vụ của BIDV Nam Sài Gòn.
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:Khách hàng tổ chức kinh tế, định chế tài chính hiện đang sử dụng dịch vụ tiền gửi, tín dụng, dịch vụ… của BIDV Nam Sài Gòn.
Địa điểm:Quận 4, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Không có.
Nội dung chương trình:Tặng quà cho khách hàng là tổ chức kinh tế, định chế tài chính của BIDV Nam Sài Gòn thỏa mãn các điều kiện sau: - Có số dư tiền gửi hoặc dư nợ từ 100.000.000 VND trở lên (kể cả ngoại tệ quy đổi) tại BIDV Nam Sài Gòn trong thời gian khuyến mãi. - Có ngày thành lập doanh nghiệp trong quý 4. - Mỗi khách hàng chỉ nhận một phần quà trong suốt chương trình.

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Sản phẩm liên quan