Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cá nhân quý 4/2017 của BIDV Nam Sài Gòn

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:Phần quà tặng hoặc tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản khách hàng.
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Các sản phẩm tiền gửi, tiền vay, sản phẩm dịch vụ của BIDV Nam Sài Gòn.
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:- Khách hàng quan trọng: Số dư tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 10 tỷ đồng trở lên - Khách hàng thân thiết: Số dư tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng - Khách hàng tiềm năng: Số dư tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng hoặc các khách hàng không nằm trong các nhóm trên nhưng được đánh giá là có tiềm năng trong hoạt động tiền gửi, tín dụng, sử dụng dịch vụ, mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.
Địa điểm:Quận 4, Quận 7
Thời gian:Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017
Tổng giá trị giải thưởng:400.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Không có.
Nội dung chương trình:- Khách hàng được khuyến mãi phải có sinh nhật trong quý 4/2017. - Khách hàng quan trọng có số dư tiền gửi tiết kiệm từ 10 tỷ đồng trở lên: Tặng tiền mặt/chuyển khoản hoặc phần quà (bánh, hoa...) trị giá tối đa 5 triệu - Khách hàng thân thiết có số dư tiền gửi tiết kiệm từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng: Tặng tiền mặt/chuyển khoản hoặc phần quà (bánh, hoa...) trị giá tối đa 3 triệu - Khách hàng tiềm năng có số dư tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng hoặc các khách hàng không nằm trong các nhóm trên nhưng được đánh giá là có tiềm năng trong hoạt động tiền gửi, tín dụng, sử dụng dịch vụ, mang lại lợi nhuận cao trong tương lai: Tặng tiền mặt/chuyển khoản hoặc phần quà (bánh, hoa...) trị giá tối đa 1.5 triệu. - Mỗi khách hàng chỉ nhận một phần quà trong thời gian khuyến mãi.

Sản phẩm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Sản phẩm liên quan