CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO ĐIỂM BÁN SỈ LỚN (1000004095 1000004096 1000004097 1000004098 1000004099 1000004100 1000004101 1000004102 1000004103 1000004104 1000004105 1000004106)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

theo nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của Công ty

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Điểm bán sỉ lớn đã xác nhận tham gia chương trình Khuyến mại

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:20.201.295.684 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết chương trình theo đính kèm.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sản phẩm liên quan

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
THẺ THÀNH VIÊN TEALIVE
Bắt đầu: 13/11/2017
Kết thúc: 13/11/2023
Chương trình CPT Registration bổ sung
Bắt đầu: 12/06/2018
Kết thúc: 15/01/2024
HOTLINE
38.239.572