CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LỚN (PROJECT SUPPORT)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt SHELL

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

CÔNG TY TNHH TMDV LÊ HÙNG SAO MAI

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/09/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:3.125.063.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem file đính kèm

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Chương trình tích lũy trên sản lượng
Bắt đầu: 22/04/2022
Kết thúc: 30/04/2023
Chương trình khuyến mại Q3 và Q4 năm 2022
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572