Chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên lâu năm MobiFone năm 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm, dịch vụ của MobiFone và sản phẩm khuyến mại khác

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ viễn thông thông tin di động

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng thường xuyên ((theo quy định tại Điều 5, chương I, Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất) cụ thể như sau: - Khách hàng thường xuyên trả trước và trả sau đáp ứng các yêu cầu sau: Đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm lấy dữ liệu, không phải là hội viên Kết nối dài lâu của MobiFone, không phải là khách hàng cao cấp. - Có số năm hòa mạng từ 3 năm (36 tháng) trở lên.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:20.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không

Nội dung chương trình:

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Sản phẩm liên quan

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
HOTLINE
38.239.572